Wave 2 course Molchanovs

Advance freediving.

In this course you will further develop the skills from Wave1. Learning how to dive deeper and safer will give you solid skills as a reliable buddy and ability to perform all disciplines. We will focus on advance methods of EQ to bring you up to 30 m with an ease. As well as improve the technique and efficiency of movement. 

Before we start the land workshops and water sessions we will complete the theory part rather during online sessions or short summing up lectures when we meet. 

After completing a course you will become a certified Wave2 freediver and a member of Molchanovs club, getting an access to training plans helping you with programming progress before attending the next course.

WHEN//  15-17th of November 2022

WHERE// 5 sessions in DeepSpot Poland

WHAT //  Wave2 course – practising STATIC, DYNAMICS and DEPTH disciplines (including NO FINS) , breathing exercises, stretching, dry breath-hold, safety and rescue

PRICE//  560 € includes:

 • 5 x entrance to DeepSpot Poland

 • equipment rental

 • organisation fee for Molchanovs

 • digital learning materials

 • certification feee

 • access to training programs Molchanovs for 3 month

 • instructors assistance

have more questions or individual enquiries ?

 contact me directly !  : [email protected]

————————————————————————————————————————————————PL

Kurs Wave 2 Molchanovs w DeepSpot Listopada 2022

Kurs wprowadzający do podwodnego świata i freedivingu.

Podczas kursu będziemy doskonalić umiejętności zdobyte podczas Wave 1. Nauka jak nurkować głębiej i bezpieczniej da Ci bazę do odpowiedzialnego partnerowania oraz znajomość wszystkich dyscyplin. Skoncentrujemy się na zaawansowanych technikach wyrównywania ciśnienia, które pozwolą Ci nurkować z łatwością do 30m. Będziemy pracować nad ulepszeniem techniki i ergonomii nurkowań.  

Zanim zaczniemy część praktyczną – warsztaty na powierzchni oraz sesje w wodzie – ukończymy część teoretyczną podczas spotkań online, lub krótkich wykładów podsumowujących. 

Po zakończeniu kursu będziesz certyfikowanym nurkiem Wave 2, członkiem Klubu Molchanovs oraz uzyskasz dostęp do planów treningowych, które pomogą Ci przygotować się do kolejnego kursu oraz wskażą jak planować trening.

Kiedy// 15-17 Listopada 2022

Gdzie// DeepSpot Poland

Cena // 560 € zawiera

 • 5 x wstęp do DeepSpot
 • opłata dla organizacji Molchanovs oraz wynajem sprzętu
 • materiały szkoleniowe
 • dostęp do planów treningowych przez 3 miesiące
 • asysta instruktora

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub indywidualnych potrzeb – zapraszam do kontaktu.

[email protected]